2. GREEK ORTHODOX NAMEDAYS

today 13/06/2024 : Nefeli, Trifillios, Trifilios
tomorrow 14/06/2024 : Elisaios, Elisso, Eliso, Nefon

--- end ---