1. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
σήμερα 24/10/2021 : Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα
αύριο 25/10/2021 : Χρυσάνθη, Χρυσάφης, Χρυσάφιος, Χρυσαφένια

--- τέλος ---